Tên Hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ số 234/18/HDDV/ALG-TP

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

NỘI DUNG

  • Thi công, cấu hình camera

HÌNH ẢNH

Những dự án khác