Tên Hợp đồng

Hợp đồng kinh tế số 1015/18/HĐKT-ALG-NOVA

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ NOVA

NỘI DUNG

  • Cung cấp thiết bị.
  • Lắp đặt, cấu hình, cài đặt thiết bị.
  • Bảo hành thiết bị.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác