Tên Hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ số 011911/CBN-ALG

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

NỘI DUNG

Khảo sát yêu cầu, kỳ vọng, mục đích của lãnh đạo:

 • Khảo sát mục tiêu của dự án.
 • Khảo sát ý chí của ban lãnh đạo với dự án.

Khảo sát thu thập thông tin:

 • Khảo sát các yêu cầu của nhân viên vận hành trực tiếp.
 • Khảo sát yêu cầu kỹ thuật hệ thống CNTT.
 • Khảo sát các tính năng hiện tại của hệ thống.
 • Khảo sát các yêu cầu về nâng cấp hệ thống.
 • Khảo sát hệ thống hạ tầng CNTT, mạng máy tính.

Báo cáo khảo sát:

 • Báo cáo kết quả khảo sát.
 • Thống nhất các tiêu chí, tính năng kỹ thuật.

Sau khi khảo sát:

 • Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà thầu.
 • Soạn hồ sơ mời thầu.

Thực hiện các bước đấu thầu:

 • Thông báo mời tham gia dự thầu.
 • Bán hồ sơ mời thầu.
 • Đăng báo đấu thầu.
 • Thực hiện các thủ tục đấu thầu.
 • Đưa ra kết luận và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Ra biên bản kết luận.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác