Tên Hợp đồng

Hợp đồng mua bán số: 03052018/ALG-TT

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TƯỜNG THỊNH

NỘI DUNG

Cung cấp, lắp đặt, cấu hình hệ thống máy vi tính.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác