Tên Hợp đồng

Hợp đồng cung cấp thiết bị số 0906/18/HĐ/ALG-VD

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

NỘI DUNG

Cung cấp, lắp đặt và bảo hành thiết bị.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác