Tên Hợp đồng

Hợp đồng kinh tế

CHỦ ĐẦU TƯ

Ngân hàng BIDV

NỘI DUNG

  • Cung cấp thiết bị an ninh, camera.
  • Lắp đặt, cấu hình, cài đặt thiết bị.
  • Bảo hành thiết bị.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác