Tên Hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ 0830/2018/HĐNT

CHỦ ĐẦU TƯ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

NỘI DUNG

Cung cấp vật tự, thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác