Tên Hợp đồng

Hợp đồng phát triển phần mềm số: 0720/ALG-NCC

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NCC

NỘI DUNG

Xây dựng website chạy trên tên miền ncc-energy.com, website được xây dựng động, không sử dụng các framework mã nguồn mở có sẵn.

Cung cấp dịch vụ lưu trữ (Hosting).

HÌNH ẢNH

Những dự án khác