Tên Hợp đồng

Hợp đồng phát triển phần mềm số: 07052018/HDPM/SGICT

CHỦ ĐẦU TƯ

VIỆN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

NỘI DUNG

Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp,bao gồm: Kế toàn quản trị, CRM, Tất cả chạy trên mạng nội bộ và mạng Internet, phần mềm này được xây dựng dựa trên việc phân tích các yêu cầu thực tề.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác