Tên Hợp đồng

Hợp đồng cung cấp thiết bị số 0416/18/HĐKT

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNEW

NỘI DUNG

Cung cấp một số thiết bị máy tính

HÌNH ẢNH

Những dự án khác