Tên Hợp đồng

Hợp đồng số 14/HĐKT

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CÂY TRỒNG PHÚ YÊN

NỘI DUNG

Xây dựng website Trung tâm Giống và Kỹ thuật Cây trồng Phú Yên.

HÌNH ẢNH

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Những dự án khác