NỘI DUNG

Phát triển Bộ theo dõi thông tin môi trường phòng server aSRS

Bộ thiết bị giám sát phòng Server (aSRS – Server Room Supervisory) giám sát thông số nhiệt độ, độ ẩm, nguồn điện và chỉ số TVOC (tùy chọn).
 
Chức năng:
– Kiểm tra giám sát nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số TVOC (tùy chọn) trong không gian phòng;
– Báo mất điện;
– Giám sát thông tin từ thiết bị qua Internet;
– Gửi báo cáo hằng ngày;
– Lưu lại trên cloud lịch sử các thông số từ aSRS gửi về;
– Cảnh báo khi có sự thay đổi nhiệt độ ngoài biên độ được cài đặt trước đó;
– Đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, đèn kết hợp;
– Hình thức cảnh báo gửi bằng tin nhắn SMS;
– Sử dụng nguồn phụ để gửi cảnh báo mất nguồn qua tin nhắn ngay khi mất nguồn điện chính;
 

HÌNH ẢNH

Những dự án khác