NỘI DUNG

Cung cấp, lắp đặt camera, điều khiển cửa cuốn cho Đại Học Công Nghiệp.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác