Access Control

Công ty Anh Lê Gia cung cấp các giải pháp cũng như lắp đặt hệ thống kiểm soát vào/ra trong tòa nhà, bãi đỗ xe, khu vực nhà xưởng, xí nghiệp… nhằm đảm bảo tính an ninh, chính xác và linh hoạt cho từng mục đích sử dụng. Hệ thống kiểm soát vào/ra là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh điện tử hiện đại, tăng cường tính bảo mật và đơn giản hóa quá trình quản lý.

Đáp ứng

– Hệ thống hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng.

– Tăng cường tính bảo mật và đơn giản hóa quá trình quản lý.

– Kết hợp được với hệ thống chấm công.

– Góp phần tích cực vào quá trình tự động hóa trong quản lý nhân sự.

– Được áp dụng cho các nơi khác nhau: ngân hàng, công sở, nhà máy…

Tính năng

– Quản lý nhân viên bằng ID.

– Kiếm soát được sự xâm nhập trái phép.

– Quản lý được thời gian đóng/mở hệ thống .

– Kiểm soát được hệ thống cửa bằng phần mềm quản lý.

– Nhận dạng bằng nhiều hình thức khác nhau(Sinh trắc, mã Pin, thẻ)