816/32 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh