Hiện nay khi nhắc đến hệ thống an ninh, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay tới hệ thống camera giám sát CCTV. Người sử dụng hiện phần lớn vẫn quan tâm tới hệ thống camera giám sát. Nhưng có những trường hợp camera giám sát vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng.

  • Hệ thống giám sát camera thật sự có  hiệu quả khi có người thường xuyên giám sát.
  • Chỉ là bằng chứng khi đã bị mất trôm, đã có hiện tượng phá hoại.
  • Lộ thông tin đăng nhập, người ngoài có thể xem được hệ thống giám sát.