Mục đích của việc lập dự toán:

– Dự tính được các khoản tiền phải chi trước cho các hạng mục, giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt khâu huy động vốn. 
-Khi dự toán được chi phí thì nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn nhà thầu nào cho phù hợp và tiết kiệm được kinh phí.

-Thông qua các bảng dự toán đã lập, nhà đầu tư có căn cứ xem xét phí tổn và giá trị của dự án được xác định từ đây. Đây cũng chính là tài liệu cần lưu trong bộ hồ sơ sau này quyết toán khi dự toán hoàn thành. 
-Căn cứ các con số dự tính được, nhà đầu tư sẽ lên kế hoạch đầu tư và cung cấp số liệu cho ngân hàng để ngân hàng tiến hành cấp vốn khi có nhu cầu vay. 
– Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế dự án.
– Là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu dự án giữa chủ đầu tư và nhà thầu cũng như trong trong việc thanh quyết toán dự án sau khi dự án hoàn thành.

Người lập dự toán dự án:

– Cần kiến thức chuyên môn, kỹ năng khảo sát và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin… thì người lập dự toán cần phải nắm bắt chính sách của nhà nước tại nơi đang làm việc. Công ty Cổ phần Anh Lê Gia có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng đội ngũ chuyên môn cao và chuyên nghiệp chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.