Giải pháp – Mạng máy tính

Giải pháp Hệ thống cho Doanh nghiệp

Giải pháp Công nghệ thông tin, setup hệ thống, quản lý tập trung, phân quyền chia sẻ thư mục, chia sẻ nguồn truy cập dữ liệu, bảo mật hệ thống mạng, cấu hình và setup toàn bộ hệ thống cho doanh nghiệp.

Giải pháp bảo mật an ninh mạng:

Là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giúp bạn quản lý được tài nguyên vô giá, trong hệ thống của bạn, ngăn chặn tình trạng đánh cắp dữ liệu có thể xảy ra cả bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Giải pháp mail server:

Là giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp có một hệ thống gửi – nhận mail một cách an toàn, nhanh chóng nhất tạo sự chuyên nghiệp và đẳng cấp riêng.

Giải pháp máy chủ server:

Setup, cài đặt server, sửa chữa Server, bảo trì server, nâng cấp server và bảo mật Server.