Một chuyên gia quản lý dự án am hiểu mọi chi tiết về công nghệ, kỹ thuật và con người sẽ có thể ước tính được giá trị cũng như sự thành công chung của dự án. Dịch vụ Quản lý dự án bao gồm:

 

1. Phối hợp làm việc nhóm. Project manager của chúng tôi sẽ :

  • Dẫn dắt dự án từ phân tích đến lên kế hoạch để hỗ trợ triển khai dự án.
  • Xác định các yêu cầu, nguồn lực và tiến độ thực hiện dự án.
  • Tạo, cập nhật và bảo trì tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu đặ tả kỹ thuật của dự án.
  • Phân công, đánh giá trách nhiệm của các nhân và nhóm trong dự án.
  • Đánh giá và dự đoán hiệu quả cũng như ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề của dự án.

2. Tạo biểu đồ thời gian thực cho dự án: Điều quan trọng là phải ước tính, xác định chính xác thời gian cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong dự án, giữ cho dự án chạy đúng tiến độ và trong ngân sách.

3. Lập kế hoạch vòng đời phát triển phần mềm: Trước khi bắt đầu dự án, các nhà quản lý của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chiến lược phát triển chi tiết. Biết được toàn bộ kế hoạch, bên khách hàng có thể thực hiện các điều chỉnh bổ sung, cũng như theo dõi các công việc đang được thực hiện hoặc tự quản lý nếu cần.