Các dịch vụ tư vấn CNTT bao gồm:

Dự toán dự án

Thiếu hụt ngân sách, phát sinh chi phí, chi trả cho những khoảng không nên, thực hiện sai lệch kết hoạch, đội vốn bất ngờ… đó là những nỗi lo cũng như hiện trạng từng gặp trong một số dự án. Dịch vụ “Dự toán dự án” của công ty Anh Lê Gia sẽ thay bạn giải quyết những vấn đề đó.

Việc dự tính các số liệu liên quan đến công việc sắp tới, cần đưa ra các con số dự báo trước để có kế hoạch chuẩn bị thông qua việc tính toán tổng thể các hạng mục. Cơ sở tính toán dựa trên các tiêu chuẩn và số liệu thực tế từ trước, làm căn cứ để đưa ra con số dự tính hợp lý nhất. Công ty Anh Lê Gia chúng tôi thực hiện dự toán thường sẽ lập thành bảng tính cụ thể, trong đó thể thiện số lượng, giá trị, thời gian hoàn thành các hạng mục…

Đấu thầu


Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn của nhiều chuyên ngành, có chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn đấu thầu, chúng tôi có thể giúp quý vị tiến hành đấu thầu cho nhiều loại dự án với các hình thức đấu thầu đa dạng tuân thủ theo quy định của nhà nước.