Sản phẩm
Sản phẩm
Bộ thiết bị giám sát phòng Server - aSRS 309 Lượt xem Đo nhiệt độ - độ ẩm môi trường phòng, cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng
Thiết bị giám sát và cảnh báo an ninh - aSCU 548 Lượt xem Bộ thiết bị giám sát và cảnh báo an ninh (aSCU – Security Center Unit) nhận tín hiệu từ các cảm biến di chuyển, cảm biến cửa, cảm biến khói/nhiệt,....
Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, nguồn điện không dây GSM - aSRS rev3.0 452 Lượt xem Kết nối được nhiều loại cảm biến (nhiệt độ/độ ẩm, khói, cảm biến cửa,…).
Thiết bị cảnh báo tự động qua GSM (SMS, Call) - aGA21 541 Lượt xem Bộ thiết bị cảnh báo tự động (aGA21 – GSM Alarm) nhận tín hiệu thường hở từ các tín hiệu, cảm biến bên ngoài, sau đó gửi thông báo đến người quản lý
Thiết bị điều khiển cửa cuốn - aRDC 354 Lượt xem Bộ thiết bị điều khiển cửa cuốn (aRDC – Rolling Door Controller) giúp chủ nhà có thể điều khiển cửa bằng SmartPhone tại bất cứ đâu thông qua Internet.
aDC v1.0 390 Lượt xem aDC v1.0
Thiết bị giám sát và đánh giá môi trường - aEMA 346 Lượt xem Bộ thiết bị giám sát môi trường (aEMA – The Environmental Monitoring and Assessment) nhận tín hiệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, báo khói, báo cháy, báo bụi…
Default information