iCMS
Sản phẩmarrow_rightiCMS Quản trị nội dung chuyên nghiệp
Hệ thống quản trị nội dung - iCMS Anh Lê Gia
Hệ thống quản trị nội dung - iCMS Anh Lê Gia
CMS là chữ viết tắt của Content Management System. Còn gọi là hệ thống quản trị nội dung nhằm mục đích giúp dễ dàng quản lý, chỉnh sửa nội dung. CMS là nơi người quản trị Website có thể cập nhật, thay đổi nội dung trên Website.

Hệ thống iCMS của Anh Lê Gia được phát triển bởi công ty, không sử dụng các framework có sẵn nên hệ thống được tối ưu cao cho từng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

Giúp khả năng mở rộng cao, tốc độ vượt trội... Ngoài ra còn tiết kiệm chi phí trong việc quản trị nhiều website trên cùng 1 hệ thống.
rocket_launch Tối ưu hóa hệ thống
Tốc độ xử lí vượt trội
verified_user Mã hóa thông tin.
An ninh, bảo mật cao
extension Khả nâng mở rộng cao.
Chức năng theo yêu cầu
preview Thiết kế trực quan.
Người dùng dễ sử dụng
handyman Phân quyền, phân cấp.
Thuận lợi cho quản lý
payments Tiết kiệm chi phí
Quản lý nhiều website
Bảng giá
Gói 1: iCMS - Giới thiệu
done Đang cập nhật nội dung...
Gói 2: iCMS - Tin tức
done Đang cập nhật nội dung...
Gói 3: iCMS - Thương mại điện tử
done Đang cập nhật nội dung...
Default information