Phần mềm
Dịch vụarrow_rightPhần mềm Anh Lê Gia cung cấp dịch vụ tên miền uy tin chất lượng số 1 tại Việt Nam.
Thiết kế phần mềm Thiết kế theo yêu cầu: phần mềm, ứng dụng web...
Thiết kế phần mềm là quá trình tạo phần mềm để cung cấp cho các doanh nghiệp, công ty cần sử dụng, mỗi phần mềm được tạo ra sẽ có những chức năng khác nhau như: Phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý vận tải, phần mềm hrm,…
Với những tính năng như vậy sẽ giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn so với thủ công trước đây.

Còn thiết kế phần mềm theo yêu cầu thì dịch vụ sẽ đáp ứng và viết phần mềm theo yêu cầu của khách hàng để nhằm phù hợp với nhu cầu, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó.
Nói chung lại là thiết kế một phần mềm đáp ứng những nhu cầu và nguyện vọng theo ý kiến của khách hàng.
Quy trình triển khai xây dựng phần mềm
assignment 1. Thu thập yêu cầu Các yêu cầu của người dùng sẽ được đặc tả theo một cách mà các lập trình viên có thể dựa vào đó để hình dung và hiểu được các chức năng và cách hoạt động của hệ thống.
analytics 2. Phân tích thiết kế Xây dựng kiến trúc của hệ thống, phân tích các use cases, thực hiện các use cases, chi tiết các class, thiết kế CSDL.
build 3. Xây dựng ứng dụng Thực thi các phần mềm, sửa lỗi, kiểm thử cơ bản, duyệt lại mã (code).
labs 4. Kiểm Thử Kế hoạch kiểm thử, duyệt lại kế hoạch kiểm thử, kiểm thử, duyệt lại kết quả kiểm thử.
format_ink_highlighter 5. Triển khai Triển khai các phiên bản, nhận phản hồi, theo dõi các vấn đề tồn tại trong các phiên bản, duyệt lại quá trình triển khai.
manage_accounts 6. Quản lý và bảo trì dự án Xác định kế hoạch quản lý thay đổi, kiểm soát sự thay đổi của yêu cầu, môi trường, tài nguyên, duyệt lại các thay đổi.
Phần mềm được thiết kế và phát triển tại Anh Lê Gia
databaseTối ưu hóa dữ liệu. Database thiết kế riêng từng nhu cầu giúp sử dụng nâng cao hiệu suất.
securityBảo mật cao với nhiều lớp xác thực. Được mã hóa những thông tin, dữ liệu quan trọng.
back_handDựa vào thói quen thao tác người dùng. Phần mềm được thiết kế thuận lợi cho thao tác người dùng.
rocket_launchPhần mềm được thiết kế chặt chẽ giữa Database và Source code nhằm nâng cao hiệu suất và tốc độ.
laptop_windowsGiao diện người dùng được thiết kế một cách trực quan. Thích ứng nhiều kích thước màn hình
functionsChức năng được xây dụng dựa theo yêu cầu và nhu cầu sử dụng của từng khách hàng.
Default information